Biosynteesi

Biosynteesi on Helsingin yliopistossa vuonna 1995 perustettu symposiosarja, jonka tarkoitus on valaista luontoon, elämään ja ihmisyyteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä monitieteisesti, niin luonnontieteiden kuin ihmis- ja kulttuuritieteidenkin näkökulmasta. Symposiot saivat alkunsa tarpeesta edistää vuoropuhelua biologian ”kahden kulttuurin”, yhtäältä ekologiaan ja evoluutiobiologiaan, toisaalta solu- ja molekyylibiologiaan sekä biolääketieteeseen suuntautuneiden biotieteilijöiden kesken. Pian nähtiin kuitenkin tarve huomioida laajemmin eri tieteenalojen näkökulmia vastapainona biologismille, eli naiiville pyrkimykselle palauttaa ihmistieteet biologiaan. Korkeatasoisten puhujien ja poikkeuksellisen synteettisen otteensa ansiosta symposiot ovat vuosien aikana tuoneet yhteen opiskelijoita, tutkijoita ja muita kiinnostuneita läpi tieteiden. Lue lisää historiasta >>

Vuonna 2017 Biosynteesi järjestetään teemalla ”Terveys ja sairaus”. Symposio tarkastelee sekä terveyden että sairauden ilmiöitä ekologisessa ja historiallisessa kontekstissa. On tyypillistä ajatella, että terveyden ja sairauden välinen erottelu on selkeä ja absoluuttinen. Nämä ilmiöt ovat kuitenkin kontekstiriippuvaisia – sekä biologisesti että kulttuurisesti. Yhtäältä monet nykyisin sairautena pidetyt ilmiöt ovat sellaisia vain nykyisin tyypillisessä elämäntavassa, toisaalta monet aikaisemmin sairauksina pidetyt ilmiöt eivät nykykäsityksen mukaan ole sellaisia. Symposio järjestetään 11.-12.05.2017 Helsingin yliopiston Viikin kampuksella. Katso ohjelma >>

Vuonna 2015 symposio vietti 20-vuotisjuhlaansa. Vuosien varrella Biosynteeseissä on käsitelty erilaisia monitieteisesti kiehtovia aiheita, kuten biologia ja kieli (1996), tietoisuus (1998), aika ja elämä (2002), elämän reunaehdot (2003), emootiot (2009) sekä seksi ja kuolema (2013). Vuonna 2015 Biosynteesin teemana oli Biologinen ihmiskuva. Symposio alkoi Helsingin yliopiston juhlasalissa prof. Richard Leakeyn Suomen Kulttuurirahaston XVI Yrjö Reenpää -luennolla ”50 years of African origins as both researcher and observer”. Symposio oli myös osa Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlaohjelmaa. Katso juhlasymposion esitelmiä Biosynteesin YouTube-kanavalta >>

Symposiot ovat kaikelle yleisölle avoimia.

Biosynteesin järjestämisen mahdollistavat Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Biotieteiden laitos sekä Biologisten vuorovaikutusten huippututkimusyksikkö.

Vastaa