Historia

Biosynteesi-symposion perustivat neurobiologi Kai Kaila ja evoluutiobiologi Kari Vepsäläinen vuonna 1995. Ensimmäinen symposio (”Fitness”) sai alkunsa heidän keskusteluistaan koskien biologisen kelpoisuuden käsitteen sisältöä. Heti seuraavana vuonna symposio kurottautui kohti laajempaa synteesiä luonnontieteiden ja ihmistieteiden rajan yli, kun symposion aiheeksi tuli kieli. Näin käynnistyi aidosti poikkitieteellinen, biologisista lähtökohdista nouseva symposiosarja.

Vuonna 2015 Biosynteesi vietti 20-vuotisjuhlaansa ja symposion teemana oli Biologinen ihmiskuva. Biosynteesi aloitettiin Helsingin yliopiston juhlasalissa prof. Richard Leakeyn Suomen Kulttuurirahaston XVI Yrjö Reenpää -luennolla ”50 years of African origins as both researcher and observer”. Biosynteesi oli tuolloin myös osa Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlaohjelmaa. Katso juhlasymposion esitelmiä Biosynteesin YouTube-kanavalta >>

Vuoden 2017 symposio on järjestyksessä 14. Biosynteesi, ja symposion teemana on terveys ja sairaus. Biosynteesit vuosien varrelta:

1995       Biosynteesi I: Fitness [ohjelma_pdf]

1996       Biosynteesi II: Biologia ja kieli [ohjelma_pdf]

1997       Biosynteesi III: Luonto, tieto ja evoluutio – inhimillisen tiedon ja tiedonhankinnan biologinen perusta [ohjelma_pdf]

1998       Biosynteesi IV: Tietoisuus [ohjelma_pdf]

1999       Biosynteesi V: Muodon evoluutio – yksilönkehityksestä ekologiaan [ohjelma_pdf]

2002       Biosynteesi VI: Aika ja elämä [ohjelma_pdf]

2003       Biosynteesi VII: Elämän reunaehdot [ohjelma_pdf]

2004       Biosynteesi VIII: Biologia historiatieteenä [ohjelma_pdf]

2006       Biosynteesi IX: Tutkimuksen harharetket [ohjelma_pdf]

2009       Biosynteesi X: Emootiot [ohjelma_pdf]

2011       Biosynteesi XI: Kieli ja kommunikaatio eläimillä ja ihmisellä [ohjelma_pdf]

2013       Biosynteesi XII: Seksi ja kuolema [ohjelma_pdf] [facebook]

2015       Biosynteesi XIII: Biologinen ihmiskuva [ohjelma_pdf] [facebook] [videotallenteet]

2017       Biosynteesi XIV: Terveys ja sairaus – ekologisia, evoluutiobiologisia ja yhteiskunnallisia näkökulmia
[ohjelma_pdf] [facebook] [videotallenteet]

2019       Biosynteesi XV: STAY TUNED! [facebook]

Vastaa